Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Thema's 2020

Met als inspiratiebron de input van de PvKO community zetten enthousiaste kerngroep leden de grote lijnen van het programma 2020 uit.

Wat zijn de grote thema’s voor 2020

 1. Transformatie | Hoe krijg ik iedereen in de organisatie mee?
  De weg naar een organisatie die tot in de haarvaten klantgedreven is, is niet voor elke organisatie vanzelfsprekend. Silo’s doorbreken en beslechten, in alles wat je doet de klant centraal stellen. Hoe elimineer je zaken die klantgerichtheid belemmeren?

 2. Employee – Impact en Engagement
  Digital first heeft veel impact op de human touch. Het geeft ruimte voor een persoonlijke aanpak en legt de lat voor authentieke mensgerichte interactie hoog. De basis hiervoor is een medewerkersgroep die gemotiveerd is en zich verbonden voelt. Hoe zorg je hiervoor? En hoe zorg je ervoor dat de mens-zijn knop niet uitgaat bij het binnenkomen op het werk?

 3. Customer Insights en Metrics | Business intelligence: van inzicht naar actie!
  Hoe emoties in cijfers vangen? | Open source data | Social media hype? | Google analystics? | Ethics | Speech analytics

 4. CX management Business Case – Hoe toon ik de waarde aan?
  Aandacht is er voor CX, daar kan geen organisatie nog omheen. | Wat levert een punt NPS-stijging op voor de omzet? Zijn er voorbeelden van bewijsmateriaal? | Hoe toon ik het aan in mijn organisatie?

 5. Digital Engagement / Digital First
  Wat zijn voorbeelden van perfecte digital only CX? | Hoe engagement met digitale kanalen neerzetten? | Duurzaame klantgerichtheid in de digitale wereld | Digitaal klantondernemen.

 6. Disrupters | Hoe als klantgericht onderneming ermee omgaan?
  In steeds meer branches veranderen de spelregels. | Disrupters drukken een stempel op klantgericht ondernemen, hoe hiermee om te gaan, wat zijn best practices hoe je aan te passen. | Een sessie waarin belemmeringen centraal staan en hoe deze op te lossen.

 7. Principes van Beïnvloeding – mens centraal
  Sympathie en empathie voor de klant | Oprecht houden van de klant | De mens centraal stellen | Gedragspsychologie - neuromarketing

 8. Marketing Automation 2.0 | tools
  Mens en tools | Tooling, laatste ontwikkelingen | Predictive content | Hoe kan tooling ervoor zorgen dat je anders kan werken

 9. Special: Food
  De voedingsketen is een sector waar de belangrijkste macro ontwikkelingen technologie, duurzaamheid en globalisering veel invloed hebben op de waardeketen. Wat kunnen we van deze sector leren, die in het teken staat van initiatieven als Picnic, Deliveroo, en maaltijdpakketten; waar samenwerking in de keten gaat om waardecreatie en duurzame voedsel economie.

Doe je mee?
Heb je ideeën voor cases, sprekers, sessie-voorzitters of wil je zelf iets delen? Wil jij en je organisatie host zijn voor een Inspiratiesessie? Wil je actief meedoen in een organisatieteam per thema? Geef je op via communicatie@pvko.nl en laat ons weten waar je energie naar uitgaat!