Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Team

Directeur is Karoline Wiegerink die samen met het projectbureau uitvoering geeft aan het beleid dat door het bestuur wordt gemaakt. Tevens is zij sparringpartner voor het bestuur en initieert en faciliteert zij samenwerkingsverbanden met (kern)leden en externe partners om verder invulling te geven aan de maatschappelijke missie: een Klantgerichter Nederland.

Het projectbureau wordt gevormd door Merel de Koning. Zij is sparringpartner voor directie en bestuur en met name verantwoordelijk voor:

  • online en offline marketing(communicatie)
  • organisatie van bijeenkomsten en events derden
  • ledenbehoud en -werving
  • alle voorkomende organisatorische werkzaamheden