Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Kosten

Voor het bedrijfslidmaatschap gelden de volgende tarieven (excl. BTW):

  • Organisaties tot 25 medewerkers: €775,00 per jaar
  • Organisaties van 25-100 medewerkers: €1.290,00 per jaar
  • Organisaties met meer dan 100 medewerkers: €1.800,00 per jaar

De peildatum is 1 januari. De contributie wordt naar rato (het aantal maanden van het huidige jaar) gefactureerd. Bijvoorbeeld: de organisatie telt 75 medewerkers en het lidmaatschap gaat per 1 april in. De kosten voor dat lopende jaar bedragen 9/12 van €1.290,00 ofwel €967,50.

Voorwaarden

Bij aanmelding verklaren bedrijfsleden zich akkoord met de betaling van de contributie zoals vermeld in de statuten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per mail aan communicatie@pvko.nl geschieden en minimaal 4 weken voor het volgende kalenderjaar.
Bedrijfsleden die vanaf het 3e kwartaal instappen en datzelfde jaar het lidmaatschap beëindigen, zijn het volledige jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd.

Voor het ZZP-lidmaatschap gelden de volgende tarieven (excl. BTW):
De kosten voor een ZZP-lidmaatschap bedragen €495,00 (excl. BTW) per lopend jaar (= datum inschrijving t/m 31 december).