Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Kosten

Voor het bedrijfslidmaatschap gelden de volgende tarieven (excl. BTW):

  • Organisaties tot 25 medewerkers: €775,00 per jaar
  • Organisaties van 25-100 medewerkers: €1.290,00 per jaar
  • Organisaties met meer dan 100 medewerkers: €1.800,00 per jaar

De peildatum is 1 januari. De contributie wordt naar rato (het aantal maanden van het huidige jaar) gefactureerd. Bijvoorbeeld: de organisatie telt 75 medewerkers en het lidmaatschap gaat per 1 april in. De kosten voor dat lopende jaar bedragen 9/12 van €1.290,00 ofwel €967,50.

Voorwaarden

Bij aanmelding verklaren bedrijfsleden zich akkoord met de betaling van de contributie zoals vermeld in de statuten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per mail aan communicatie@pvko.nl geschieden en minimaal 4 weken voor het volgende kalenderjaar.
Bedrijfsleden die vanaf het 3e kwartaal instappen en datzelfde jaar het lidmaatschap beëindigen, zijn het volledige jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd.

Voor het individuele lidmaatschap gelden de volgende tarieven (excl. BTW):
De kosten voor een individueel lidmaatschap bedragen €495,00 (excl. BTW) per lopend jaar (= datum inschrijving t/m 31 december).