Logo

Kosten

Voor lidmaatschap gelden de volgende tarieven (excl. BTW):

Lidmaatschap 2024

Voorwaarden

De peildatum voor een bedrijfslidmaatschap is 1 januari. De contributie wordt naar rato (het aantal maanden van het huidige jaar) gefactureerd. Bijvoorbeeld: de organisatie telt 75 medewerkers en het lidmaatschap gaat per 1 april in. De kosten voor dat lopende jaar bedragen 9/12 van €1.550,00 ofwel €1.162,50. 

De kosten voor een persoonlijk lidmaatschap bedragen €550,00 (excl. BTW) per lopend jaar (= datum inschrijving t/m 31 december).

Bij aanmelding verklaren bedrijfsleden zich akkoord met de betaling van de contributie zoals vermeld in de statuten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per mail aan communicatie@pvko.nl geschieden en minimaal 4 weken voor het volgende kalenderjaar.
Bedrijfsleden die vanaf het 3e kwartaal instappen en datzelfde jaar het lidmaatschap beëindigen, zijn het volledige jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd.