Draag bij aan een klantgerichter Nederland

Sitemap

Events

 1. feb 15

  Ronde Tafel Online: Adidas - Innoveren als tweede natuur

  Klanten, medewerkers en maatschappij zijn constant in ontwikkeling. Innoveren is daarom van ons allemaal. Als klantgerichtheidsprofessional heb je er dagelijks mee te maken: kleine verbeterloops in de klantreis, vernieuwen van business modellen en klantgedreven transities.

 2. mrt 10

  Inspiratiesessie: CX loont – ook in de publieke dienstverlening

  Utrecht

  Deze Inspiratiesessie gaat over de beleving van dienstverlening in de publieke sector. Vooralsnog plannen we dit als een live event bij de Hogeschool Utrecht. Mocht blijken dat het niet mogelijk is om live bij elkaar te komen dan maken we er een online event van. 

 3. apr 12

  Inspiratiesessie Online: Taal die verbindt

  Over invloed van taal binnen een organisatie over hoe er met klanten gecommuniceerd wordt, zo binnen zo buiten, door alle kanalen en touchpoints heen, verbaal en non verbaal.

 4. mei 11

  Inspiratiesessie: Bedrijfsmodellen die op data drijven

  Wat kunnen we leren uit bedrijfsmodellen die puur op data drijven en hoe bouw je een data gedreven organisatie en wat zijn de succesfactoren?

 5. jun 09

  Inspiratiesessie: De kracht van het persoonlijk contact - ontmoetingen die het verschil maken

  ?

  Over de kracht van persoonlijk contact, maar ook de kunst ervan! Persoonlijke ontmoetingen maken het verschil. En hoe maak je waardevolle authentieke live ontmoetingen met je klant elke dag waar? En wat levert het eigenlijk op?

 6. sep 13

  Inspiratiesessie: Cultuur als drijvende kracht voor CX Transformatie

  Cultuur als drijvende kracht voor CX Transformatie. CX Maturity. Wanneer ben je daar eigenlijk?

In de maandelijkse Inspiratiesessies ontmoet de PvKO community elkaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen een deelnamefee, dat verrekend wordt indien men later PvKO lid wordt. Heeft jouw organisatie nog niet eerder een PvKO event bijgewoond? En overweeg je een lidmaatschap? Mail ons en vind uit of je eenmalig kosteloos kan kennismaken.

Inspiratiesessies zijn inhoudelijk krachtige bijeenkomsten waarin kennis en cases van buiten naar binnen worden gebracht, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en bediscussieerd. Ons doel is dat deelnemers vernieuwende inzichten opdoen en ideeën en inspiraties meenemen naar hun klantgerichte organisaties. De onderwerpen van de inspiratiesessies volgen de actualiteit en worden mede bepaald door input en wensen van leden.

De formats verschillen; de meeste Inspiratiesessies zijn avondbijeenkomsten vanaf 17:30; een paar keer per jaar vindt er – op verzoek van de leden - een middagbijeenkomst plaats.

De thema’s voor 2022 worden hier weergegeven; al deze Inspiratiesessies tezamen bieden professionals tools, kennis en inzichten voor het succesvol bouwen aan top klant gedreven organisaties! 

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen?  Neem contact op met het PvKO-team!