Draag bij aan een klantgerichter Nederland

Sitemap

Events

 1. mrt 14

  Inspiratiesessie: Slimme coalities voor klantgerichte innovatie

  Utrecht

  Samenwerking wordt hoe langer hoe belangrijker willen we de complexiteit en de uitdagingen in de wereld om ons heen het hoofd bieden. Deze uitdagingen zijn niet meer op te lossen met een “quick fix” die je in je eentje uitvoert en waarna je weer jaren vooruit kunt. We leven in een VUCA wereld die veranderlijker is dan ooit en waar de oplossingen jarenlange strategische samenwerking vereisen tussen (keten)partners en vaak zelfs daarbuiten.

 2. apr 13

  Inspiratiesessie: Deepdive ANWB - Hoe zien zij de toekomst van klantgericht ondernemen?

  Den Haag

  We worden getrakteerd op een kijkje in de keuken rond verschillende onderwerpen over CX, data-gedreven innovaties, ecosystemen en meer … dit alles in het licht van het behoud van het verenigings-gedachtegoed.

 3. mei 11

  Inspiratiesessie: HX-management in tijden van schaarste – hoe maken mensen het verschil?

  ?

  Door de schaarste op de arbeidsmarkt hoor je van steeds meer organisaties dat ze het ‘dienstverleningsniveau zoals de klant van hen gewend is’ niet meer kunnen garanderen. Waar liggen de oplossingen? 

In de maandelijkse Inspiratiesessies ontmoet de PvKO community elkaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen een deelnamefee, dat verrekend wordt indien men later PvKO lid wordt. Heeft jouw organisatie nog niet eerder een PvKO event bijgewoond? En overweeg je een lidmaatschap? Mail ons en vind uit of je eenmalig kosteloos kan kennismaken.

Inspiratiesessies zijn inhoudelijk krachtige bijeenkomsten waarin kennis en cases van buiten naar binnen worden gebracht, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en bediscussieerd. Ons doel is dat deelnemers vernieuwende inzichten opdoen en ideeën en inspiraties meenemen naar hun klantgerichte organisaties. De onderwerpen van de inspiratiesessies volgen de actualiteit en worden mede bepaald door input en wensen van leden.

De formats verschillen; de meeste Inspiratiesessies zijn avondbijeenkomsten vanaf 17:30; een paar keer per jaar vindt er – op verzoek van de leden - een middagbijeenkomst plaats.

De thema’s voor 2023 worden hier weergegeven; al deze Inspiratiesessies tezamen bieden professionals tools, kennis en inzichten voor het succesvol bouwen aan top klant gedreven organisaties! 

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen?  Neem contact op met het PvKO-team!