Events

 1. Online PvKO Inspiratiesessie met KiKa | Stichting Kinderen Kankervrij + ALV

  12 dec
  Lees meer Lees verder
 2. PvKO Winterfestival 2024 | eXpeditie transformatie

  25 jan
  Lees meer Lees verder
 3. Deepdive Van Lanschot Kempen

  29 feb
  Lees meer Lees verder

In de maandelijkse Inspiratiesessies ontmoet de PvKO community elkaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen een deelnamefee, dat verrekend wordt indien men later PvKO lid wordt. Heeft jouw organisatie nog niet eerder een PvKO event bijgewoond? En overweeg je een lidmaatschap? Mail ons en vind uit of je eenmalig kosteloos kan kennismaken.

Inspiratiesessies zijn inhoudelijk krachtige bijeenkomsten waarin kennis en cases van buiten naar binnen worden gebracht, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en bediscussieerd. Ons doel is dat deelnemers vernieuwende inzichten opdoen en ideeën en inspiraties meenemen naar hun klantgerichte organisaties. De onderwerpen van de inspiratiesessies volgen de actualiteit en worden mede bepaald door input en wensen van leden.

Ronde Tafels zijn kleinschalige ontmoetingen waarin de onderwerpen met meer diepgang worden besproken en cases van individuele leden worden ingebracht.

De formats verschillen; de meeste Inspiratiesessies zijn avondbijeenkomsten vanaf 17:30; een paar keer per jaar vindt er – op verzoek van de leden - een middagbijeenkomst plaats.

De thema’s worden hier weergegeven; al deze Inspiratiesessies tezamen bieden professionals tools, kennis en inzichten voor het succesvol bouwen aan top klant gedreven organisaties! 

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen? Neem contact op met het PvKO-team!