Draag bij aan een klantgerichter Nederland

Sitemap

Events

  1. dec 08

    Inspiratiesessie Online: Update CX Performance Management - Zes cruciale thema’s voor een sprong voorwaarts

    We sluiten het PvKO event jaar af met een Inspiratiesesie Online met als onderwerp CX Performance Management.

  2. jan 19

    Ronde Tafel Online: Hoe de CX Hub klantgerichtheid binnen ING drijft

    Hoe zet ING de klantgerichte cultuur neer, wat doet de CX Hub en welke impact wordt gemaakt met o.a. CX Metrics en de nieuw ontwikkelde CX Growth Scan?

In de maandelijkse Inspiratiesessies ontmoet de PvKO community elkaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen een deelnamefee, dat verrekend wordt indien men later PvKO lid wordt.  Voor bedrijfven die nog niet bekend zijn met PvKO is een eerste kennismaking gratis. 

Inspiratiesessies zijn inhoudelijk krachtige bijeenkomsten waarin kennis en cases van buiten naar binnen worden gebracht, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en bediscussieerd. Ons doel is dat deelnemers vernieuwende inzichten opdoen en ideeën en inspiraties meenemen naar hun klantgerichte organisaties. De onderwerpen van de inspiratiesessies volgen de actualiteit en worden mede bepaald door input en wensen van leden.

De formats verschillen; de meeste Inspiratiesessies zijn avondbijeenkomsten vanaf 17:30; een paar keer per jaar vindt er – op verzoek van de leden - een middagbijeenkomst plaats.

De thema’s voor 2021 worden hier weergegeven; al deze Inspiratiesessies tezamen bieden professionals tools, kennis en inzichten voor het succesvol bouwen aan top klant gedreven organisaties! 

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen?  Neem contact op met het PvKO-team!