Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Thema's 2021

Met als inspiratiebron de input van de PvKO community zetten enthousiaste kerngroep leden de grote lijnen van het programma 2021 uit.

Wat zijn de grote thema’s voor 2021

 1.  Data en waarde gedreven CX | over het verbeteren van prestaties en het realiseren van de business case van klantbeleving
  In een volwassen CX markt is het steeds belangrijker om waarde voor de klant te verbinden aan waarde voor het bedrijf. | Hoe ziet jouw weg naar CX Maturity eruit? | Sturen op drivers voor customer journey optimalisatie? | Implementatie van data gedreven CX … in combinatie met operational excellence? | En het aantonen van de CX Value Case!


 2. High Tech én High Touch | over de menselijke maat en digitale transformatie binnen klantbeleving
  In een wereld die steeds meer digitaal wordt zal CX en EX leiderschap meer dan ooit vanuit de menselijke maat moeten komen. Over de human touch in de driehoek klant – medewerker – manager | Over de rol van de CX-manager binnen de digitale transformatie | Over Kanaal-keuze effectiviteit versus efficiëntie | Over High Touch met High Tech – van personaliseren naar humaniseren.


  Met als special topic het nieuwste normaal in de post-COVID tijd: medewerkers en klantengagement in onzekere tijden | Digital Hospitality | De nieuwe wow factor | Nieuwe hybride vormen van ontmoeten

 3. Klantgericht Innoveren | over vernieuwing … van dagelijks verbeteren tot aan disruptie in klantgerichtheid
  Over hele kleine verbeterloops & grote veranderprogramma’s | Over nieuwe businessmodellen & disrupties (en het antwoord daarop) | Over AI en robotics voor klantgerichte innovatie | Over portfoliomanagement | Over (lean) verbeterprogramma’s | Over insights die aan de basis staan.


 4. CX Transformatie | over de ontwikkeling richting in een klantgerichte organisatie
  Klantgedreven tot in de haarvaten van de organisatie is niet overal vanzelfsprekend. Silo’s doorbreken en beslechten, in alles wat je doet de klant centraal stellen. | Over Klantgericht organiseren vanuit nieuwe organisatiemodellen | Over leiderschap en werken vanuit vertrouwen | Over strategische mobiliteit en vinden, binden en ruimte maken voor de juiste mensen op de juiste plek | Over verandervermogen en de zin en onzin van transformatie.


 5. Klantgericht ondernemen met een missie | over klantgerichte, duurzame inclusieve organisaties
  Klantgericht ondernemen met maatschappelijke impact | Van shareholders value naar stakeholder denken | Nut en noodzaak van inclusie in de organisatie van de toekomst | Toekomst van purpose-gedreven organisaties


 6. Branche deepdives | over wat we kunnen leren van c.q. aan andere branches
  Nederland top klantgericht maken .. betekent dus over alle branches heen. Uitwisselen van inspiratie, best practices, een deepdive nemen in een sector of juist een type onderneming … levert waardevolle inzichten door kennistransfer en dwarsverbanden op. In 2021 zoeken we wat special topics op | Van de voedingsketen tot gemeentelijke dienstverlening … | Van start-ups tot familiebedrijven

Doe je mee?
Heb je ideeën voor cases, sprekers, sessie-voorzitters of wil je zelf iets delen? Wil jij en je organisatie host zijn voor een Inspiratiesessie? Wil je actief meedoen in een organisatieteam per thema? Geef je op via communicatie@pvko.nl en laat ons weten waar je energie naar uitgaat!