Logo

Over Summer Outdoor Inspiration: Next level B2B loyalty

Summer Outdoor Inspiration: Next level B2B loyalty

ENGLISH BELOW

Slechts 10% van de B2B-ondernemingen weet zich te onderscheiden

In de B2B-sector, waar de concurrentie hevig is, het klantenbestand klein is en de klantloyaliteit afneemt, staan bedrijven voor de uitdaging op te vallen in een drukke markt. Met slechts 10% van de B2B-bedrijven die klantbehoud prioriteren, is het cruciaal voor bedrijven om zich te onderscheiden. Klanten van vandaag hebben steeds hogere verwachtingen en vergelijken gemakkelijk tussen verschillende aanbieders. Hoe val je op?

Hoe win je de harten van klanten?

Hoe overbrug je de kloof tussen traditionele transactionele benaderingen en doelgerichte menselijke loyaliteitsstrategieën? Studies tonen aan dat bedrijven met B2B-loyaliteitsprogramma's een 41% hoger retentiepercentage hebben dan die zonder. Maar deze strategieën moeten worden afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf.

Deze zomerse Inspiratiesessie is bedoeld om deze uitdaging aan te pakken en praktische oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf! We hebben de inspirerende buitenlocatie RAUM hiervoor gereserveerd.

Leer van drie top professionals in B2B customer experience: VodafoneZiggo, DSM en Capgemini. Hoe zetten zij loyaliteit in als strategisch instrument voor klantenbehoud en groei? Door informatieve presentaties en een interactieve workshop ontdek je hoe de overgang naar digitale menselijke loyaliteit voor jouw organisatie het verschil kan maken.

Mis deze kans niet om waardevolle inzichten te verkrijgen in een zomerse setting met gelijkgestemde professionals op weg naar next level B2B loyaliteit. 

De voertaal van het event is Engels.

 ....................................................................................................................................................................................

Only 10% of B2B enterprises stand out

In the B2B industry, where the competition is fierce, the customer base is small and customer loyalty is dwindling, companies face the challenge to stand out in a crowded market. With only 10% of B2B enterprises prioritizing customer retention, it's crucial for businesses to differentiate themselves. Because today's customers easily shift expectations between companies, expecting comparable service and offers. How do you stand out in de crowd?

How to win the hearts of customers?

How to bridge the gap between traditional transactional approaches and purposeful human loyalty strategies? Studies show that companies with B2B loyalty programs have a 41% higher retention rate than those without. But these strategies should be tailored to your business needs.

That's why this summer Inspiration Session is to address this challenge and provide practical solutions tailored to your business needs! We have reserved an inspiring outdoor venue called RAUM for this purpose.

Learn from three top professionals in B2B customer experience: VodafoneZiggo, DSM and Capgemini. How do they leverage loyalty as a strategic tool for customer retention and growth? Through informative presentations and an interactive workshop, you will gain a deeper understanding how to navigate this transition to digitize human loyalty and leverage loyalty as a strategic tool for customer retention and business growth.

Don't miss this opportunity to gain actionable insights in an outdoor setting with like-minded professionals… on your way to next level B2B loyalty.

The event will be conducted in English

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

400 x Boom met handen foto loyalty event.JPEG

Prijzen

Ticket Prijs
Capgemini Invites Gratis
Entree voor Leden Gratis
Entree voor Niet-Leden € 225,00
PvKO Voucher Gratis

Kosteloos kennismaken
Heeft jouw organisatie nog niet eerder een PvKO event bijgewoond? En overweeg je een lidmaatschap? Mail ons en vind uit of je kosteloos kan kennismaken.