Logo

Over THE INC Industry Day – Technology enhanced experience – human robot interaction

THE INC Industry Day – Technology enhanced experience – human robot interaction

ENGLISH BELOW 

Hoe zet je technologie in zodat het de beleving versterkt? Hoe gaan data en techniek samen met vertrouwen en een positieve emotie? Wat gebeurt er eigenlijk in het brein tijdens de interactie tussen mens en machine? En hoe pakt dit uit in concrete toepassingen waarin technologie de mens ondersteunt in het creëren van excellente klantbeleving?

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn we te gast bij Hotelschool The Hague, locatie Amsterdam. Op de eerste dag van de internationale conferentie THE INC 2024 verzorgt PvKO de ‘Industry Day’ gewijd aan het delicate evenwicht tussen technologie en de menselijke maat.  

Verheug je op de bijdrage van innovatie-expert Mark Scholten van Hogeschool Utrecht waarin hij aantoont hoe 'virtual humans' die een emotionele band weten op te bouwen door de mens als digitale maatjes worden ervaren. 

Kijk uit naar het verhaal van John Ottersbach, Transformation Lead Data & Customer Services bij APG, waarin hij uitlegt hoe APG technologie inzet als enabler voor deelnemersgredreven dienstverlening in het nieuwe pensioenstelsel.

Laat je inspireren door Spaanse start-ups, die hun krachten hebben gebundeld in een cluster van innovatieve bedrijven in de hospitality sector, die met behulp van technologie de gastvrijheidsbeleving versterken.

De middag staat onder leiding van Che Govender, onderzoeker en expert op het gebied van immersieve technologie op Hotelschool The Hague en wordt afgesloten met een paneldiscussie met wetenschappers die reflecteren op de praktijk. De voertaal van het congres is Engels.

Mis deze interessante ontmoeting tussen praktijk en wetenschap op een gastvrije locatie niet en schrijf je snel in!

ENGLISH

How do you deploy technology so that it enhances the experience? How do data and technology combine with trust and positive emotion? What actually happens in the brain during the interaction between man and machine? And how does this work out in concrete applications in which technology supports humans in creating excellent customer experiences?

To answer these questions, we are guests of Hotelschool The Hague, campus  Amsterdam. On the first day of the international conference THE INC 2024, PvKO is hosting the 'Industry Day' dedicated to the delicate balance between technology and the human touch. 

Look forward to the contribution of innovation expert Mark Scholten of Hogeschool Utrecht in which he demonstrates how 'virtual humans' who manage to build an emotional bond are perceived by humans as digital buddies.

Look forward to the story of John Ottersbach, Transformation Lead Data & Customer Services at APG, in which he explains how APG is using technology as an enabler for participant-driven services in the new pension system.

Be inspired by Spanish start-ups, who have joined forces in a cluster of innovative companies in the hospitality sector, using technology to enhance the hospitality experience.

The afternoon will be hosted by Che Govender, researcher and expert on immersive technology at Hotelschool The Hague, and will conclude with a panel discussion with scholars reflecting on practice. The language of the conference is English.

Don't miss this interesting meeting between practice and science in a welcoming location and register now!

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

400 x 212 5 juni.jpeg

Prijzen

Ticket Prijs
Entree voor Leden Gratis
Entree voor Niet-Leden € 225,00
HTH Invites Gratis

Aanmeldingsvoorwaarden
Bij aanmelding ga je ermee akkoord dat je tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het event kosteloos kunt annuleren. Mocht je binnen 24 uur voor aanvang het event willen annuleren dan kun je een vervanger regelen.