Draag bij aan een klantgerichter Nederland

Sitemap

Events

 1. sep 07

  Inspiratiesessie Neuromarketing "De Koopknop voorbij..."

  ROTTERDAM

  Hoe kan de kennis over het menselijke brein ons verder helpen met customer centricity en experience? 

 2. okt 10

  Inspiratiesessie Gamification

  Wat kunnen organisaties leren van succesvolle games? 

 3. nov 14

  Inspiratiesessie Artificial Intelligence / Machine Learning

  Het programma, sprekers, locatie en nadere omschrijving volgen t.z.t.

 4. dec 14

  Eindejaarsbijeenkomst

  Het programma, sprekers, locatie en nadere omschrijving volgen t.z.t.

Maandelijks organiseert PvKO inspiratiesessies voor kennisverrijking. Deze events worden georganiseerd voor leden en niet-leden en zijn meestal gratis. Niet-leden betalen een kleine bijdrage die weer verrekend wordt met een eventueel PvKO lidmaatschap dat nadien afgesloten kan worden.

Inspiratiesessies worden gekenmerkt door op een interactieve manier en verschillende vormen, kennis en ervaring tussen deelnemers uit te wisselen, waarbij aanwezigen vernieuwende inzichten opdoen. De onderwerpen van de inspiratiesessies worden bepaald aan de hand van de thema’s die uit de jaarlijkse ledenenquête worden opgehaald.

In de roadmap zijn de onderwerpen voor 2017 weergegeven; al deze inspiratiesessies tezamen bieden professionals gedegen tools, kennis en inzichten om succesvol te kunnen zijn.

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen? Neem contact op met het projectbureau >

Onderstaande data en onderwerpen zijn onder voorbehoud