Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Jaarstukken

Lees hier het Jaarplan 2017 (zorg dat je bent ingelogd met je PvKO account).

Jaarplan 2017

Mee gaan met de trends, ontwikkelingen en inspelen op de behoeften van de klant en in ons geval, van onze leden, is een must om een gezonde vereniging te blijven. De nieuwe initiatieven die wij in de afgelopen jaren hebben geïntroduceerd, zijn hier een levend bewijs van. Dit kan alleen door goed te luisteren naar onze leden, de omgeving en deze initiatieven te toetsen aan de maatschappelijke missie die PvKO heeft: Nederland klantgericht maken.

Een aantal initiatieven, zoals het verder uitbouwen van onze maandelijkse inspiratiesessies en HBO Nederland helpen om klantgericht ondernemen beter in het curriculum te krijgen van het onderwijs, zijn succesvol gebleken. Daarentegen vergt een aantal initiatieven waaronder Customerzz en de boardroomsessies meer aandacht dan wij met de beschikbare resources kunnen geven. En als wij ons oor bij de leden te luister leggen, dan horen wij niet zelden: doe wat je goed doet en doe dat heel goed.

En dat zijn we steeds meer gaan doen. We hebben focus aangebracht en nog meer energie gestoken in de activiteiten waarom onze leden lid van ons zijn. Dit is niet zonder slag of staat gegaan. Afscheid nemen van hoopvolle projecten en mooie ideeën is niet fijn. Moeten constateren dat de portefeuilles van een aantal bestuursleden hiermee zijn komen te vervallen, doet pijn.

De richting die wij zijn opgeslagen, zijn wij in de zomer verder vorm gaan geven met een deels nieuw en afgeslankt bestuur. Met nieuwe energie wordt er invulling gegeven aan de speerpunten en worden de speerpunten voor 2017 herzien of aangevuld. Met nieuwe ideeën en initiatieven die met enthousiasme en de nodige focus, ook weer samen met en voor onze leden, opgepakt gaan worden.

Alle vertrouwen hebben we dan ook in 2017! Als we terugblikken kunnen we constateren dat we de economische crisis goed hebben doorstaan en het ledenaantal hebben weten te consolideren. In 2016 hebben wij zelfs weer een lichte groei gezien. Het toenemende vertrouwen in de economie draagt hier zeker aan bij; maar ook de aangebrachte de focus laat zich niet onbetaald. De beoordeling van de inspiratiesessies ligt met een 8,5 gemiddeld, buitengewoon hoog en de resultaten van de zomerenquête vertellen ons dat we goed bezig zijn! 


Ed Peelen (voorzitter) en Maricken Hengeveld (directeur) December 2016

Voorgaande jaren

Jaarplan 2016
J
aarplan 2015
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014 (beschikbaar in onze ledencommunity)