Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Organisatie

Platform voor Klantgericht Ondernemen is een vereniging met een Bestuur en een Directie die samen met het Projectbureau de dagelijkse gang van zaken leidt. Daarnaast is er een Raad van Advies die bestuur en directie beleidsmatig terzijde staat en een select aantal ambassadeurs die voor en namens PvKO invulling geven aan de maatschappelijke missie.

Kernleden

Platform voor Klantgericht Ondernemen heeft vier kerndomeinen waarbinnen kernleden een actieve rol spelen. In de verschillende co-creatie teams zetten zij hun expertise, ervaring en netwerk in om bij te dragen aan de missie om Nederland klantgerichter te maken.

Bestuur

In de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met de diverse soorten ledengroepen (gebruikers en -diensten-leveranciers). Het bestuur bepaalt het beleid en stuurt de directie aan.

Directeur en Projectbureau

De grote diversiteit van activiteiten die Platform voor Klantgericht Ondernemen voor haar leden ontwikkelt vereist dagelijkse aandacht. Dat is belegd bij een directeur in nauwe samenwerking met het projectbureau.

Raad van Advies

De Raad van Advies heeft vertegenwoordigers uit de wetenschap naast personen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van klantgericht ondernemen en CRM.