Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Hogeschool Inholland zoekt Lector Authentic Leadership & Lector Design Thinking

Inholland_Hogeschool_Magenta.jpgdinsdag 05 maart 2019 22:08

Door Merel de Koning

Hogeschool Inholland zoekt voor het onderzoek in het domein ‘Creative Business’ een lector Authentic Leadership die het onderzoek gaat uitbouwen op het terrein van de persoonlijke ontwikkeling van professionals in de creatieve sector, het ontwikkelen van een persoonlijke ‘handtekening’ en persoonlijk leiderschap binnen werkterrein van creatieve professionals. Dat werkterrein is de creatieve sector an sich en die werkgebieden waar creatieve oplossingen bijdragen aan een gezonde, duurzame en inclusieve maatschappij. In het werkterrein van de creatieve professional gaat het om het creëren van verbinding en beleving, en daarin is een creatieve professional in onze ogen zelf zijn belangrijkste instrument.

In een recente strategische visie ‘Creative Future’ heeft het domein Creative Business van Hogeschool Inholland het bijdragen aan de ontwikkeling van het ‘mens zijn’ van studenten benoemd als een belangrijk speerpunt: “Ze leren hun persoonlijke talent en handtekening te ontwikkelen vanuit eigenheid. Ze leren wendbaar te zijn en regie te pakken. En vanuit daar iets unieks toe te voegen aan de oplossingen die ze creëren (de human touch).” Het is onze ambitie om dit speerpunt zowel handen en voeten te geven in het onderwijs, als in het praktijkgerichte onderzoek dat binnen het domein Creative Business wordt verricht.

We werven de komende periode meerdere lectoren die mee willen bouwen aan een onderzoeksgroep en aan de strategische vernieuwing binnen onze hogeschool. Het Domein Creative Business is in beweging en dat biedt volop ruimte om het denken over de ontwikkeling van het ‘mens zijn’ van de creatieve professional te voeden, en onderwijs en onderzoek daarnaar mede vorm te geven.

Lees hier de gehele vacature Lector Authentic Leadership

Hogeschool Inholland zoekt een lector Design Thinking om het ontwerpgerichte onderzoek te versterken met en voor opleidingen in het Domein Creative Business. Dit domein richt zich op de creatieve sector an sich en op die gebieden waar creatieve oplossingen bijdragen aan een gezonde, duurzame en inclusieve maatschappij.

Waardecreatie door creatieve professionals vindt plaats in een snel veranderende en complexe context. Oplossingen en innovaties worden gecreëerd in processen die samen vaak worden aangeduid als ‘design thinking’. Wij zoeken een lector die de kennis over deze manier van werken kan verdiepen door ontwerpgericht onderzoek te verrichten dat relevant en toepasbaar in voor (het onderwijs aan) creatieve (jonge) professionals. Het doel is om de praktijk van Design Thinking in het Creative Business onderwijs te versterken, door praktijkgericht onderzoek in de werkvelden waar de creatieve professionals die wij opleiden werkzaam zijn: media en communicatie, muziek, entertainment, toerisme, leisure management, events, business innovation en facility managemen.

Lees hier de gehele vacature Lector Design Thinking

Labels