Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Thema's 2022

Met als inspiratiebron de input van de PvKO community zetten enthousiaste kerngroep leden de grote lijnen van het programma 2022 uit.

Wat zijn de grote thema’s voor 2022:

pvko-icons-03CX Transformatie
Wanneer het niet meer gaat om ‘time well saved’, maar om ‘time well spent’  

CX Maturity! Wanneer ben je er eigenlijk? Wanneer bevindt een organisatie zich in de fase waarin de transformationele beleving centraal staat? Waarin de betekeniseconomie tot leven komt? Over propositie, purpose, cultuur, klantinzicht. Wat is doorslaggevend voor de toekomst? Hoe breng je de organisatie in beweging? Over drijvende en remmende factoren in CX Transformatie. 

Over: De klantreis als middelpunt voor constante verbeterloops, als sturend mechanisme dat waarde creëert | CX Journey management dat  klantgedrevenheid tot in de haarvaten van de organisatie brengt .

Met de nadruk op organisatiecultuur | Cultuur als optelsom en drijvende kracht | Over Leiderschap en werken vanuit vertrouwen | Over strategische mobiliteit en vinden, binden en ruimte maken voor de juiste mensen op de juiste plek | Over verandervermogen en de zin en onzin van transformatie.

pvko-icons-05High Tech én High Touch
In een wereld die steeds meer digitaal wordt zal CX en EX leiderschap meer dan ooit vanuit de menselijke maat moeten komen 

Over High Touch door High Tech – van personaliseren naar humaniseren | over menselijke ontmoetingen en over integratie en acceptatie van technologie voor optimale klantbeleving.

Over invloed van taal binnen een organisatie op hoe er met klanten gecommuniceerd wordt, zo binnen zo buiten, door alle kanalen heen.

Over de kracht van het persoonlijk contact (maar ook de kunst ervan …), toegepast in verschillende ‘werelden’  | betekenisvolle ontmoetingen.

Over technologische innovatie: conversational, ambient intelligence, metaverse, AR, VR, … en de invloed op klantcontact.

Over de rol van beïnvloeding. Hoe kan een mens de angst om technologie te gebruiken omarmen, alvorens technologie de mens omarmt | en over de betekenis voor medewerker engagement.

pvko-icons-06Data driven CX 
De opmars van Data driven is niet te stuiten en zal de klantgerichte bedrijfsvoering voorgoed veranderen. 

Over: Concrete beslissingen nemen en problemen oplossen met data | over het vertalen van (de juiste) data naar inzichten, besluitvorming en klantbeleving | Over tooling en de waarde die je hieruit kan halen.

Over bedrijfsmodellen die puur op data drijven | Over het bouwen aan een data gedreven organisatie en wat je ervan kan leren? Over het aansluiten van visie en cultuur bij data driven? 

Over data en EX | over datagedreven medewerkers selectie, mindset, skillset en kennis. 

Over het aantonen van de waarde (business case van data)? 

pvko-icons-02Klantgericht Innoveren
Over vernieuwing … van dagelijks verbeteren tot aan transitie in klantgerichtheid 

Van hele kleine verbeterloops tot grote veranderprogramma’s | Over incrementele innovatie | nieuwe businessmodellen | transities en disrupties (en het antwoord daarop) | Over de opkomst van complexiteit denken of netwerkdenken.

Over succesvolle klantgerichte ‘bottum-up’ innovatie en de waarde die het toevoegt | over design driven innovatie | Over de pilaren Tech - Business - Human | Over exploreren en exploiteren.

pvko-icons-01Branche deepdive --> Publieke Dienstverlening
De publieke dienstverlening is in transitie: digitaal en klantgericht

Over de beleving van dienstverlening in de publieke sector | over de waarde van CX ook in kosten gedreven tijden | over (digitale) klantreizen | persoonlijke dienstverlening en duurzame klantrelaties in de publieke sector.

Over het doorbreken van silo’s, over samenwerking. Over wendbaarheid. Over het veranderen van complexe organisaties.  

Over de inbedding van CX bij overheid en non-profit organisaties | over de weg naar volwassenheid in (digitaal) klant gedreven klantcontact. Over ruimte creëren voor oplossingsgericht presteren voor klanten.  

pvko-icons-04Klantgerichtheid met een missie 

Over klantgerichte, duurzame en inclusieve organisaties | Over klantgericht ondernemen met maatschappelijke impact | Van shareholders value naar stakeholder denken | Nut en noodzaak van inclusie, duurzaamheid en circulariteit in de organisatie van de toekomst | Over de Toekomst van purpose-gedreven organisaties. 

Doe je mee?
Heb je ideeën voor cases, sprekers, sessie-voorzitters of wil je zelf iets delen? Wil jij en je organisatie host zijn voor een Inspiratiesessie? Wil je actief meedoen in een organisatieteam per thema? Geef je op via communicatie@pvko.nl en laat ons weten waar je energie naar uitgaat!