Draag bij aan een klantgericht Nederland

Sitemap

Ledenmanifest

Als lid van Platform voor Klantgericht Ondernemen ben ik bewust van de maatschappelijke missie van PvKO en onderschrijf ik deze van harte:

Platform voor Klantgericht Ondernemen stimuleert een klantgericht Nederland ten behoeve van ons Bruto Nationaal Geluk (uitsluitend positieve klantervaringen) en ons Bruto Nationaal Product (succesvol ondernemende organisaties).
 

Naar beste eer en geweten lever ik een actieve bijdrage aan de missie van PvKO, op een wijze die in overeenstemming is met de waarden van PvKO:

Objectief: in verbinding met elkaar stel ik het collectieve belang voorop;
Authentiek: vanuit eigen kracht en expertise ben ik van waarde voor anderen;
Inspirerend: in interactie met anderen kom ik tot inzichten en ontwikkel mezelf.