Draag bij aan een klantgerichter Nederland

Sitemap

Events

 1. jan 24

  Inspiratiesessie Omnichannel: welke keuzes moet je maken?

  Zeist

  Oh nee, niet alweer een nieuw kanaal om met klanten te communiceren!

 2. feb 13

  Inspiratiesessie Design for Human-to-Human Interaction

  How to go digital, but always stay human?

 3. mrt 14

  Inspiratiesessie Service Design Thinking voor Innovatie

  Design Driven Innovation for Customer Centricity

 4. apr 04

  Inspiratiesessie Data Driven Customer Experience Insights

  Wat zijn de laatste inzichten rond customer experience?

 5. mei 17

  Inspiratiesessie Speech Recognition | Robots | Chatbots

  Technologische ontwikkelingen en hun impact!

 6. jun 27

  Inspiratiesessie VR | AR + ALV

  .

In de maandelijkse Inspiratiesessies ontmoet de PvKO community elkaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen een deelnamefee, dat verrekend wordt indien men later PvKO lid wordt.  Voor ‘adverteerders’/ ‘opdrachtgevers’ is een eerste kennismaking met PvKO gratis. 

Inspiratiesessies zijn inhoudelijk krachtige bijeenkomsten waarin kennis en cases van buiten naar binnen worden gebracht, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en bediscussieerd. Ons doel is dat deelnemers vernieuwende inzichten opdoen en ideeën en inspiraties meenemen naar hun klantgerichte organisaties. De onderwerpen van de inspiratiesessies volgen de actualiteit en worden mede bepaald door input en wensen van leden.

De formats verschillen; de meeste Inspiratiesessies zijn avondbijeenkomsten vanaf 17:30; een paar keer per jaar vindt er – op verzoek van de leden - een middagbijeenkomst plaats.

De thema’s voor 2018 worden hier weergegeven; al deze Inspiratiesessies tezamen bieden professionals tools, kennis en inzichten voor het succesvol bouwen aan top klant gedreven organisaties! 

Agenda

Suggesties voor onderwerpen, sprekers of zelf participeren in een van de kerndomeinen?  Neem contact op met het PvKO-team!